fbpx

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

09Фев 2018

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ. НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ

Київ — Міністерство енергетики  та вугільної промисловості України — 2012

ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ.  НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці будівельні норми поширюються на проектування нових і розширення або реконструкцію існуючих теплових електростанцій та  теплоелектроцентралей (далі – теплових електростанцій).

Читать далее…

09Фев 2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 14.03.2006 № 120

Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

об’єкт державної санітарно-епідеміологічної експертизи – будь-яка діяльність, технологія, продукція та сировина, проекти будівництва, проекти нормативних документів, реалізація (функціонування, використання) яких може шкідливо вплинути на здоров’я людини, а також діючі об’єкти та чинні нормативні документи у випадках, коли їх шкідливий вплив установлено в процесі функціонування (використання), а також у разі закінчення встановленого терміну дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

Читать далее…

09Фев 2018

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Конструкції будинків і споруд

КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ.

ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ, УЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДБН В.2.6-33:2008

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

Читать далее…

09Фев 2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 25 грудня 1997 р. N 1471

Київ

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Читать далее…

09Фев 2018

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ.

НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ

Київ

Міністерство енергетики  та вугільної промисловості України

2012

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ.

НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 

1.1 Ці будівельні норми поширюються на проектування нових і розширення або реконструкцію існуючих теплових електростанцій та  теплоелектроцентралей (далі – теплових електростанцій).

1.2 Ці будівельні норми (далі – Норми) не поширюються на технологічне проектування теплових електростанцій, а також на проектування атомних, пересувних, дизельних і геотермальних електростанцій.

1.3 Ці Норми є обов’язковими для органів державного управління, суб’єктів господарської діяльності незалежно від  форм  власності та відомчого підпорядкування, що здійснюють проектування. будівництво та експлуатування теплових електростанцій.

Читать далее…

09Фев 2018

ЗМІНА N1 (національна) СНіП 2.09.02-85* «Производственные здания»

Наказом Держбуду України від 21.10. 2004 року № 195 набуття чинності

встановлено з 1 квітня 2005 року

ТЕКСТ ЗМІНИ

(друкується мовою оригіналу)

Пункт 1.1. Слова:»общесоюзными нормами технологического проектирования «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности» (ОНТП 24-86), утвержденными МВД СССР» замінити позначенням «НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)».

Читать далее…

11Дек 2017

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
СНиП 2.09.02-85*
ГОССТРОЙ СССР
Москва 1991

Разработаны ЦНИИпромзданий Госстроя СССР (Б.С.Ключевич — руководитель темы, кандидаты техн. наук М.Я. Ройтман, Т.Е. Стороженко), Московским инженерно-строительным институтом им. В.В. Куйбышева Минвуза СССР (д-р техн. наук В.В. Холщевников), Промстройпроектом Госстроя СССР (Ю.Ф. Розенкранц), ВНИИПО МВД СССР (канд. техн. наук Л.И. Карпов; В.П. Власов).

Читать далее…

ПОЗВОНИТЕ МНЕ
+
Жду звонка!